Instructies visumaanvraag Belarus

Mevo Reizen - Belarus

Hier leest u onze handleiding met instructies voor een visumaanvraag voor Belarus.

U kunt het visum invullen via de volgende link: Visum Belarus.

Let op dat er op het formulier van de visumaanvraag geen doorhalingen of lege velden mogen voorkomen.  Het formulier invullen in blokletters. Is een vraag niet op u van toepassing dan vult u “NA” in (“not applicable”); is het antwoord nee dan vult u in “No” of “None”. Uiteraard controleren wij hierop en vullen dat voor u in als dat nodig is (zie ook hieronder bij de instructies). Het formulier mag met pen ingevuld worden (niet buiten de lijnen schrijven) maar het kan ook digitaal.

Het visumformulier moet in het Engels ingevuld worden. Zorg dat de gegevens uit uw paspoort precies het zelfde zijn.
1. Vul hier uw achternaam in. Eventuele voorvoegsels zoals van, van der, enz. hier ook vermelden.

2. Vul hier uw voornaam in. Alle voornamen vermelden.

3. Overige namen en/of meisjesnaam. Alleen invullen als u een andere (voor-) naam gebruikt dan die in het paspoort staat. De toevoeging “meisjesnaam” komt bij ons niet voor omdat iedereen zijn eigen naam in het paspoort heeft staan. Bent u gehuwd, weduwe of weduwnaar, etc. en is dat aangegeven in uw paspoort dan staat dat op een aparte regel onder uw achternaam. Alleen als het in uw paspoort staat mag u hier invullen “husband” voor echtgenoot, “wife” voor echtgenote, ”widow” voor weduwe, enz.

4. Sexe. Vink aan wat van toepassing is.

5. Vul hier uw geboortedatum in.

6. Vul hier uw geboorteland en geboorteplaats in. Vergeet de provincie niet!

7. Vul hier uw nationaliteit in: “Netherlands”. Vergeet eventueel niet een eerdere nationaliteit te vermelden MET een datum.

8. Type paspoort Is meestal “normal”. Houders van andere soorten paspoorten weten dit zelf wel. Houders van reisdocumenten (zogenaamde vluchtelingenpaspoorten) vinken “ander document” aan en daarachter “Travel document”.

9. Hier vult u uw paspoortnummer in.

10. Instantie van uitgifte. Hier vult u meestal in “Mayor” (burgemeester). Als het door een andere instantie is uitgegeven, bijvoorbeeld een ambassade, dan vult u hier “Embassy” in.

11. De plaats van uitgifte staat altijd achter de instantie van uitgifte. In uw paspoort staat bijvoorbeeld “Burgemeester van Amsterdam”, u vult dan Amsterdam in als plaats van uitgifte.

12. Vul hier de afgiftedatum in.

13. Vul hier de datum in tot wanneer uw paspoort geldig is.

14. Vul hier alle velden van uw privéadres in. Let op: als u geen appartement nummer heeft, dan vult u hier “NA” in.

15. Vul hier uw werk in en het adres van uw werk.

16. Bij het soort visum geeft u hier altijd “individueel” aan.

17. Vink hier de visumcategorie “doorreis” aan indien u niet blijft, maar alleen door het land reist. Als u wel in het land verblijft vink dan korte termijn (maximaal 30 dagen) of lange termijn aan.

18. Vink hier het aantal toegangen aan. U geeft hier “eenmalige toegang” aan als u alleen op doorreis bent, of “dubbelvoudige toegang” wanneer u staten of landen buiten Wit-Rusland moet bezoeken en daarna weer terugkeert in het land. Meervoudige toegang komt eigenlijk nooit voor.

19. Geef hier de begin- en einddatum van uw visum aan. Als u dit niet zeker weet dan laat u dit veld leeg en vullen wij het voor u in. Vul ten slotte het aantal dagen van uw verblijf in.

20. Vul hier de naam van de uitnodigende organisatie of persoon in.

21. Vul hier het adres in van de uitnodigende organisatie of persoon. Hier vult u “NA Transit” in als u op doorreis bent. Doe dit op de eerste regel. Indien u familie bezoekt, kunt u wel alle regels invullen.

22. Hier vult u de verblijfplaats in Belarus in. Indien u op doorreis bent vult u “Train” in op de eerste regel.

23. Hier vult u het doel van het bezoek in. Indien u op doorreis bent vult u “Transit” in. Hier kan bijvoorbeeld ook “Family visit” ingevuld worden.

24. Hier vinkt u aan of u eerder in Belarus geweest bent.

25. Als u bij de vorige vraag nee hebt aangevinkt geeft u hier op de eerste regel “NA” aan. Bent u eerder in Belarus geweest, geef dan de data aan.

26. Is u ooit een Belarussisch visum geweigerd of is uw visum ooit geannuleerd? Vink ja of nee aan.

27. Dit gaat over eerdere bezoeken aan Belarus. Als u ergens “yes” aanvinkt dan moet u de rest ook invullen; anders geeft u overal “no” aan en zet in de volgende velden “NA”.

28. Vink hier aan of u ooit een land bent uitgezet. Als u ja aangeeft dan moet u de rest ook invullen; anders zet u in de volgende velden “NA”.

29. Hier vult u het vervoersmiddel in waarmee u naar de Belarus reist.

30. Vul uw reisroute in. Hier vult u in: “Warsawa – Brest – Moskva”.

31. Welke betaalmiddelen gebruikt u in Belarus? Vink aan. Meerdere keuzes mogelijk.

32. Vul alle velden in omtrent informatie van uw ziektekostenverzekering.

33. Vink uw burgerlijke staat aan.

34. Vul hier de achternaam van uw echtgeno(o)t(e) in.

35. Vul hier de meisjesnaam van uw echtgeno(o)t(e) in.

36. Vul hier de voor- en evt. overige namen van echtgeno(o)t(e) in.

37. Vul hier de nationaliteit van uw echtgeno(o)t(e) in.

38. Vul hier de geboortedatum van uw echtgeno(o)t(e) in.

39. Vul hier de geboorteplaats van uw echtgeno(o)t(e) in. Alleen invullen als u hiervoor “gehuwd” hebt aangevinkt; anders zet u hier “NA”.

40. Vul hier “Na in”. Het is in Nederland niet meer mogelijk om kinderen in uw paspoort te zetten.

41. Declaration = verklaring. Lees dit goed door.

42. Plaats uw handtekening.

43. Vul hier de datum van invullen in.

U heeft de handleiding volledig doorlopen, succes met uw visumaanvraag.

Ziet u een fout in deze handleiding? Neem dan contact met ons op. Vermeld welke handleiding u gebruikt en wat er verkeerd staat.<!-