Visa Belarus

Visa Belarus


Aanvraagprocedure visa Belarus

Hier leest u onze handleiding met instructies voor een visumaanvraag voor Belarus. U kunt de visa invullen via de volgende link: Visa Belarus. Het is belangrijk dat er op het formulier geen doorhalingen en/of lege velden mogen voorkomen. Het formulier moet in blokletters ingevuld worden. Wanneer een vraag niet van toepassing is vult u “NA” (“Not Applicable”) in. Als het antwoordt nee is vult u “NO” of “NONE” in. Uiteraard wordt het formulier door ons gecontroleerd en eventueel aangevuld waar nodig (zie ook de instructie hieronder). Het formulier kan digitaal worden ingevuld maar ook met de pen (niet buiten de lijnen schrijven). Onthoud dat de gegevens overeen moeten komen met uw paspoort. Daarnaast moet het formulier in het Engels ingevuld worden.


Handleiding visa Belarus


Persoonlijke gegevens

Stap 1 – . Vul hier uw achternaam in. Eventuele voorvoegsels zoals van, van der, enz. hier ook vermelden.
Stap 2 – Vul hier uw voornaam in. Alle voornamen vermelden.
Stap 3 – Overige namen en/of meisjesnaam. Alleen invullen als u een andere (voor-) naam gebruikt dan die in het paspoort staat. De toevoeging “meisjesnaam” komt bij ons niet voor omdat iedereen zijn eigen naam in het paspoort heeft staan. Bent u gehuwd, weduwe of weduwnaar, etc. en is dat aangegeven in uw paspoort dan staat dat op een aparte regel onder uw achternaam. Alleen als het in uw paspoort staat mag u hier invullen “husband” voor echtgenoot, “wife” voor echtgenote, ”widow” voor weduwe, enz.
Stap 4 – Sexe. Vink aan wat van toepassing is.
Stap 5 – Vul hier uw geboortedatum in.
Stap 6 – Vul hier uw geboorteland en geboorteplaats in. Vergeet de provincie niet!
Stap 7 – Vul hier uw nationaliteit in: “Netherlands”. Vergeet eventueel niet een eerdere nationaliteit te vermelden MET een datum.


Paspoort gegevens

Stap 8 – Type paspoort Is meestal “normal”. Houders van andere soorten paspoorten weten dit zelf wel. Houders van reisdocumenten (zogenaamde vluchtelingenpaspoorten) vinken “ander document” aan en daarachter “Travel document”.
Stap 9 – Hier vult u uw paspoortnummer in.
Stap 10 – Instantie van uitgifte. Hier vult u meestal in “Mayor” (burgemeester). Als het door een andere instantie is uitgegeven, bijvoorbeeld een ambassade, dan vult u hier “Embassy” in.
Stap 11 – De plaats van uitgifte staat altijd achter de instantie van uitgifte. In uw paspoort staat bijvoorbeeld “Burgemeester van Amsterdam”, u vult dan Amsterdam in als plaats van uitgifte.
Stap 12 – Vul hier de afgiftedatum in.
Stap 13 – Vul hier de datum in tot wanneer uw paspoort geldig is.


Adres, Werk en visa gegevens

Stap 14 – Vul hier alle velden van uw privéadres in. Let op: als u geen appartement nummer heeft, dan vult u hier “NA” in.
Stap 15 – Vul hier uw werk in en het adres van uw werk.
Stap 16 – Bij het soort visum geeft u hier altijd “individueel” aan.
Stap 17 – Vink hier de visumcategorie “doorreis” aan indien u niet blijft, maar alleen door het land reist. Als u wel in het land verblijft vink dan korte termijn (maximaal 30 dagen) of lange termijn aan.
Stap 18 – Vink hier het aantal toegangen aan. U geeft hier “eenmalige toegang” aan als u alleen op doorreis bent, of “dubbelvoudige toegang” wanneer u staten of landen buiten Wit-Rusland moet bezoeken en daarna weer terugkeert in het land. Meervoudige toegang komt eigenlijk nooit voor.
Stap 19 – Geef hier de begin- en einddatum van uw visum aan. Als u dit niet zeker weet dan laat u dit veld leeg en vullen wij het voor u in. Vul ten slotte het aantal dagen van uw verblijf in.
Stap 20 – Vul hier de naam van de uitnodigende organisatie of persoon in.
Stap 21 – Vul hier het adres in van de uitnodigende organisatie of persoon. Hier vult u “NA Transit” in als u op doorreis bent. Doe dit op de eerste regel. Indien u familie bezoekt, kunt u wel alle regels invullen.
Stap 22 – Hier vult u de verblijfplaats in Belarus in. Indien u op doorreis bent vult u “Train” in op de eerste regel.
Stap 23 – Hier vult u het doel van het bezoek in. Indien u op doorreis bent vult u “Transit” in. Hier kan bijvoorbeeld ook “Family visit” ingevuld worden.
Stap 24 – Hier vinkt u aan of u eerder in Belarus geweest bent.
Stap 25 – Als u bij de vorige vraag nee hebt aangevinkt geeft u hier op de eerste regel “NA” aan. Bent u eerder in Belarus geweest, geef dan de data aan.
Stap 26 – Is u ooit een Belarussisch visum geweigerd of is uw visum ooit geannuleerd? Vink ja of nee aan.
Stap 27 – Dit gaat over eerdere bezoeken aan Belarus. Als u ergens “yes” aanvinkt dan moet u de rest ook invullen; anders geeft u overal “no” aan en zet in de volgende velden “NA”.
Stap 28 – Vink hier aan of u ooit een land bent uitgezet. Als u ja aangeeft dan moet u de rest ook invullen; anders zet u in de volgende velden “NA”.


Reis gegevens

Stap 29 – Hier vult u het vervoersmiddel in waarmee u naar de Belarus reist.
Stap 30 – Vul uw reisroute in. Hier vult u in: “Warsawa – Brest – Moskva”.
Stap 31 – Welke betaalmiddelen gebruikt u in Belarus? Vink aan. Meerdere keuzes mogelijk.
Stap 32 – Vul alle velden in omtrent informatie van uw ziektekostenverzekering.


Gegevens burgerlijke staat

Stap 33 – Vink uw burgerlijke staat aan.
Stap 34 – Vul hier de achternaam van uw echtgeno(o)t(e) in.
Stap 35 – Vul hier de meisjesnaam van uw echtgeno(o)t(e) in.
Stap 36 – Vul hier de voor- en evt. overige namen van echtgeno(o)t(e) in.
Stap 37 – Vul hier de nationaliteit van uw echtgeno(o)t(e) in.
Stap 38 – Vul hier de geboortedatum van uw echtgeno(o)t(e) in.
Stap 39 – Vul hier de geboorteplaats van uw echtgeno(o)t(e) in. Alleen invullen als u hiervoor “gehuwd” hebt aangevinkt; anders zet u hier “NA”.
Stap 40 – Vul hier “Na in”. Het is in Nederland niet meer mogelijk om kinderen in uw paspoort te zetten.


Verklaring en handtekening visa Belarus

Stap 41 – Declaration = verklaring. Lees dit goed door.
Stap 42 – Plaats uw handtekening.
Stap 43 – Vul hier de datum van invullen in.


Ziet u een fout in deze handleiding? Neem dan contact met ons op. Vermeld welke handleiding u gebruikt en wat er verkeerd staat.