Instructies visumaanvraag Rusland

Klik op deze link om de visum pagina te openen

De online visumaanvraag duurt ongeveer 20 minuten. Zorg ervoor dat je de volgende document hebt:
– uitnodigingsbrief Rusland
– paspoort
– verzekeringscertificaat / ziektekostendekking-verklaring

Je doet de aanvraag per persoon, voor twee personen doorloop je deze stappen dus twee keer.

Het visumformulier moet in het Engels ingevuld worden. Zorg dat de gegevens uit uw paspoort precies het zelfde zijn.

 1. Kies voor Country: NETHERLANDS
 2. Kies voor Hints and help language: ENGLISH
 3. Vink “I have read this information” aan.
 4. Klik op “Complete new application form”
 5. Maak een wachtwoord aan van minimaal 1 cijfer en 6 letters.
 6. Herhaal dit wachtwoord in het vak “Confirm password”
 7. Typ de tekst over uit het blok. (LET OP: Deze tekst is hoofdletter gevoelig)
 8. Klik op “Submit” om door te gaan
 9. U komt op een nieuwe pagina. Op deze pagina staat een 8 cijferige code. SLA DEZE CODE GOED OP.
 10. Druk op “Next” om door te gaan naar de volgende pagina. Druk op “Print the electronic visa application form ID” om de code te kunnen printen.
 11. Vul uw nationaliteit in.
 12. Als u in Rusland geboren bent, selecteer “yes” en geef  aan wanneer  u emigreerde en naar welk land. Komt u niet uit Rusland selecteer dan “No”.
 13. Geef de reden aan waarom u naar Rusland gaat. Dit is “Tourism”
 14. Geef de reden aan waarom u specifiek naar Rusland gaat. Dit is “Tourism”
 15. Geef de category en het type visa aan. Dit is “Common tourist”
 16. Geef aan hoe vaak u Rusland in gaat. Als u Rusland uitgaat en niet meer terugkomt in Rusland selecteer dan “SINGLE”. Komt u nadat u Rusland verlaten heeft, Rusland nog eenmalig weer in selecteer dan “Double”. Gaat u vaker Rusland in dan 2 keer, selecteer dan “Multi”.
 17. Geef de datum aan dat u Rusland in gaat.
 18. Geef de laatste datum aan wanneer u Rusland verlaat. Klik op “Next” om door te gaan naar de volgende pagina.
 19. Vul uw achternaam in zoals in uw paspoort.
 20. Vul uw voornamen in zoals in uw paspoort.
 21. Geef aan of u ooit een andere naam heeft gehad. Heeft u ooit een andere naam gehad selecteer dan “Yes”, anders “No”.
 22. Geef u geslacht aan. Male = Man, Female = Vrouw.
 23. Geef uw geboorte datum in zoals in uw paspoort.
 24. Geef uw geboorte plaats zoals in uw paspoort.
 25. Als u in Rusland bent geboren geeft u “Yes” en geeft u aan wanneer u bent vertrokken en waar heen. Bent u niet in Rusland geboren selecteer dan “No”.
 26. klik op “Save draft” om uw gegevens op te slaan, druk hierna op “Next” om naar de volgende pagina te gaan.
 27. Geef uw paspoort nummer op, deze heet “Document nummer” en staat rechts van uw naam. Het nummer bestaat uit 9 tekens en begint met 2 letters, gevolgd door 6 letters of cijfers, en als laatste een cijfer. Let op: de letter O komt niet voor in paspoortnummers. Het cijfer 0 wel.
 28. Geef de uitgave datum van uw paspoort op.
 29. Geef de verloop datum van uw paspoort op.
 30. selecteer hier “Travel company”
 31. Geef hier de naam van uw reisagent zoals op de Rusland uitnodiging staat.
 32. Geef hier het adres van de reisagent zoals op de Rusland uitnodiging staat.
 33. Geef hier het referentie nummer van de reisagent zoals op de Rusland uitnodiging staat.
 34. Geef hier het conformatie nummer van de reisagent zoals op de Rusland uitnodiging staat.
 35. Geef hier de plaats op die u als eerste gaat bezoeken, klik op “Add”(37) voor de volgende plaats.
 36. Geef hier de plaats op die u als tweede gaat bezoeken, klik op “Add”(37) voor de volgende plaats.
 37. Klik op “Add” voor de volgende plaats waar u heen gaat.
 38. Heeft u een reisverzekering die u ook in Rusland verzekerd? Is dit niet het geval selecteer dan “No”. Heeft u wel een verzekering die ook Rusland verzekerd, selecteer dan “Yes”
 39. Bij “Yes” op vraag 38. Geef de naam van uw verzekeraar op en het nummer van uw verzekeringscertificaat.
 40. Bent u eerder in Rusland geweest? Selecteer “No” als u nog nooit in Rusland bent geweest. Selecteer “Yes” als u vaker in Rusland bent geweest. Geef aan hoe vaak u in Rusland bent geweest en van wanneer tot wanneer de laatste keer was.
 41. Klik op “Safe draft” om alles op te slaan en klik vervolgens op “Next”
 42. Heeft u een permanent woonadres? Selecteer “Yes” voor een permanent woonadres. Selecteer “No” als u geen permanent woonadres heeft.
 43. Voer uw permanente adres in.
 44. Voer uw telefoon nummer in. Begint altijd met +31………
 45. Voer als u een fax heeft uw fax nummer in.
 46. Voer uw email adres in.
 47. Werkt u momenteel? Heeft u geen werk, selecteer “No”. Heeft u werk, selecteer “Yes”.
 48. Geef de naam van uw werk op.
 49. Geef uw functie van uw werk op.
 50. Geef het adres van uw werk op.
 51. Geef uw werk telefoon nummer op.
 52. Geef uw fax nummer van uw werk op.
 53. Geef het email adres van uw werk door.
 54. Heeft u nog anderen mensen in uw paspoort staan? Selecteer “No”. Dit is niet meer mogelijk in Nederland.
 55. Heeft u momenteel verwanten in Rusland wonen? Selecteer “No” voor nee. Selecteer “Yes” voor ja.
 56. Klik op “Safe draft” en klik daarna op “Next”
 57. Selecteer hier: Visa Application Center VFS (Hague)
 58. Klik op “Save draft” klik hierna op “Next”
 59. Controleer alle details.
 60. Klik onderaan de pagina met al uw details op: Save and submit
 61. Print uw details op papier uit.