Visum Rusland

Visa Rusland


Aanvraagprocedure visum Rusland

De online visumaanvraag voor Rusland duurt ruim 20 minuten. Tijdens de procedure heeft u verschillende documenten nodig. Zoals een uitnodigingsbrief voor Rusland, uw paspoort en een verzekeringscertificaat. De aanvraag voor een visum doet u per persoon. Dus als u reist met twee personen dan dient het visumformulier twee keer ingevuld te worden. Daarnaast moet het formulier in het Engels ingevuld worden. Hierbij is het belangrijk dat de gegevens uit het paspoort precies over worden genomen op het formulier.

Lees meer over de reizen die Mevo Reizen naar Rusland aanbiedt, zoals de Transsiberië Express.


Opstarten aanvraagformulier visum Rusland

Om de visumaanvraag te starten heeft u het volgende formulier nodig: visa aanvraag Rusland. Voordat de aanvraag begint dient u eerst een aantal gegevens in te vullen en een wachtwoord aan te maken.
Stap 1- kies voor country: Netherlands
Stap 2 – kies voor hints and help language: English
Stap 3 – Vink “I have read this information” aan
Stap 4 – Klik op “Complete new application form”

Visa Rusland

Vervolgens maakt u een wachtwoord aan en kunt u de aanvraagprocedure starten.
Stap 5 – Maak een wachtwoord aan van minimaal 1 cijfer en 6 letters.
Stap 6 – Herhaal dit wachtwoord in het vak “Confirm password”
Stap 7 – Typ de tekst over uit het blok. (LET OP: Deze tekst is hoofdletter gevoelig)
Stap 8 – Klik op “Submit” om door te gaan

Visa Rusland

De code die hierna verschijnt moet goed opgeslagen worden.
Stap 9 – U komt op een nieuwe pagina. Op deze pagina staat een 8 cijferige code. SLA DEZE CODE GOED OP.
Stap 10 – Druk op “Next” om door te gaan naar de volgende pagina. Druk op “Print the electronic visa application form ID” om de code te kunnen printen.

Visa Rusland


Invullen aanvraag visum Rusland


Reden van bezoek

In de volgende stappen gaat u de visumaanvraag verder invullen. Hierbij wordt onder andere gevraagd naar de reden van uw bezoek en uw afkomst.
Stap 11 – Vul uw nationaliteit in.
Stap 12 – Als u in Rusland geboren bent, selecteer “yes” en geef  aan wanneer  u emigreerde en naar welk land. Komt u niet uit Rusland selecteer dan “No”
Stap 13 – Geef de reden aan waarom u naar Rusland gaat. Dit is “Tourism”
Stap 14 – Geef de reden aan waarom u specifiek naar Rusland gaat. Dit is “Tourism”
Stap 15 – Geef de category en het type visa aan. Dit is “Common tourist”
Stap 16 – Geef aan hoe vaak u Rusland in gaat. Als u Rusland uitgaat en niet meer terugkomt in Rusland selecteer dan “SINGLE”. Komt u nadat u Rusland verlaten heeft, Rusland nog eenmalig weer in selecteer dan “Double”. Gaat u vaker Rusland in dan 2 keer, selecteer dan “Multi”.
Stap 17 – Geef de datum aan dat u Rusland in gaat.
Stap 18 – Geef de laatste datum aan wanneer u Rusland verlaat. Klik op “Next” om door te gaan naar de volgende pagina.

Visum Rusland


Persoonlijke gegevens

Vervolgens gaat u verder met het invullen van uw persoonlijke gegevens.
Stap 19 – Vul uw achternaam in zoals in uw paspoort.
Stap 20 – Vul uw voornamen in zoals in uw paspoort.
Stap 21 – Geef aan of u ooit een andere naam heeft gehad. Heeft u ooit een andere naam gehad selecteer dan “Yes”, anders “No”.
Stap 22 – Geef u geslacht aan. Male = Man, Female = Vrouw.
Stap 23 – Geef uw geboortedatum in zoals in uw paspoort.
Stap 24 – Geef uw geboorteplaats zoals in uw paspoort.
Stap 25 – Als u in Rusland bent geboren geeft u “Yes” en geeft u aan wanneer u bent vertrokken en waar heen. Bent u niet in Rusland geboren selecteer dan “No”.
Stap 26 – klik op “Save draft” om uw gegevens op te slaan, druk hierna op “Next” om naar de volgende pagina te gaan.

Visum Rusland


Paspoortgegevens

Wanneer u de persoonlijke gegevens correct heeft ingevuld gaat u verder met de paspoortgegevens.
Stap 27 – Geef uw paspoortnummer op, deze heet “Document nummer” en staat rechts van uw naam. Het nummer bestaat uit 9 tekens en begint met 2 letters, gevolgd door 6 letters of cijfers, en als laatste een cijfer. Let op: de letter O komt niet voor in paspoortnummers. Het cijfer 0 wel.
Stap 28 – Geef de uitgavedatum van uw paspoort op.
Stap 29 – Geef de verloopdatum van uw paspoort op.
Daarna kiest u voor “save draft” en klikt u op “next” om verder te gaan.

Visa Rusland


Reisgegevens

Nadat u alle gegevens heeft ingevuld gaat u verder met de volgende stappen. Hierbij vult u alle informatie in over de reis. Zo wordt er gevraagd naar de uitnodigingsbrief, met welke reisorganisatie u reist en welke bestemming u als eerste zult bezoeken.
Stap 30 – selecteer hier “Travel company”
Stap 31 – Vul de naam van uw reisagent in zoals op de Rusland uitnodiging staat.
Stap 32 – Geef hier het adres van de reisagent zoals op de Rusland uitnodiging staat.
Stap 33 – Geef hier het referentie nummer van de reisagent zoals op de Rusland uitnodiging staat.
Stap 34 – Geef hier het conformatie nummer van de reisagent zoals op de Rusland uitnodiging staat.
Stap 35 – Geef hier de plaats op die u als eerste gaat bezoeken, klik op “Add”(37) voor de volgende plaats.
Stap 36 – Geef hier de plaats op die u als tweede gaat bezoeken, klik op “Add”(37) voor de volgende plaats.
Stap 37 – Klik op “Add” voor de volgende plaats waar u heen gaat.
Stap 38 – Heeft u een reisverzekering die u ook in Rusland verzekerd? Is dit niet het geval selecteer dan “No”. Heeft u wel een verzekering die ook Rusland verzekerd, selecteer dan “Yes”
Stap 39 – Bij “Yes” op vraag 38. Geef de naam van uw verzekeraar op en het nummer van uw verzekeringscertificaat.
Stap 40 – Bent u eerder in Rusland geweest? Selecteer “No” als u nog nooit in Rusland bent geweest. Selecteer “Yes” als u vaker in Rusland bent geweest. Geef aan hoe vaak u in Rusland bent geweest en van wanneer tot wanneer de laatste keer was.
Stap 41 – Klik op “Safe draft” om alles op te slaan en klik vervolgens op “Next”.

Visa Rusland


Adres en werkgegevens

Vervolgens wordt er gevraagd naar uw adres en werkgegevens.
Stap 42 – Heeft u een permanent woonadres? Selecteer “Yes” voor een permanent woonadres. Selecteer “No” als u geen permanent woonadres heeft.
Stap 43 – Voer uw permanente adres in.
Stap 44 – Voer uw telefoonnummer in. Begint altijd met +31………
Stap 45 – Voer als u een fax heeft uw faxnummer in.
Stap 46 – Voer uw email adres in.
Stap 47 – Werkt u momenteel? Heeft u geen werk, selecteer “No”. Heeft u werk, selecteer “Yes”.
Stap 48 – Geef de naam van uw werk op.
Stap 49 – Geef uw functie van uw werk op.
Stap 50 – Geef het adres van uw werk op.
Stap 51 – Geef het nummer van uw werktelefoon op.
Stap 52 – Geef uw faxnummer van uw werk op.
Stap 53 – Geef het e-mailadres van uw werk door
Stap 54 – Heeft u nog anderen mensen in uw paspoort staan? Selecteer “No”. Dit is niet meer mogelijk in Nederland.
Stap 55 – Heeft u momenteel verwanten in Rusland wonen? Selecteer “No” voor nee. Selecteer “Yes” voor ja.
Stap 56 – Klik op “Safe draft” en klik daarna op “Next”.

Visa Rusland


Afronden en controleren visum

Om de visumaanvraag voor Rusland af te ronden is het belangrijk dat u het formulier controleert.
Stap 57 – Selecteer hier: Visa Application Center VFS (Hague)
Stap 58 – Klik op “Save draft” klik hierna op “Next”.

Visa Rusland

Stap 59 – Controleer alle details.
Stap 60 – Klik onderaan de pagina met al uw details op: Save and submit
Stap 61 – Print uw details op papier uit.

Visa Rusland