Visa China

Visa China


Aanvraagprocedure visa China

Voordat u naar China reist moet u een visa aanvragen. Dit formulier kunt u online opvragen: Visum China. Wanneer u meer wilt weten over de visa of het aanvragen hiervan kunt u een bezoek brengen aan de website van de Chinese ambassade. Het aanvraagformulier is per punt voor u vertaald naar het Engels. Dit helpt u om het formulier zo goed mogelijk in te vullen. Daarbij is het belangrijk om te weten dat het niet altijd de letterlijke vertaling is. Voordat u het formulier invult zijn er een aantal belangrijke dingen die u moet weten. Zo is het belangrijk dat er op het visa formulier geen doorhalingen en/of wijzigingen mogen voorkomen. De data op het formulier vult u als volgt in: jjjj-mm-dd. Wanneer u het formulier met een pen invult is het belangrijk dat u niet buiten de lijnen komt. Ook is het mogelijk om het formulier digitaal in te vullen. Bij het invullen van de gegevens is het belangrijk dat uw gegevens overeenkomen met uw paspoort. Alle informatie dient in het Engels ingevuld te worden.

Lees meer over de reis naar China per Transmongolië Express.


Handleiding visa formulier China


1. Persoonlijke gegevens

Stap 1.1 – Full English name as in passport. Last name = achternaam. Middle name = doopnamen. First name = voornaam Alle voornamen vermelden!
Stap 1.2 – Name in Chinese = Niet invullen als u geen Chinees kunt schrijven
Stap 1.3 – Other name(s) = Andere namen. Eventuele andere namen vermelden.
Stap 1.4 – Sekse invullen. M = male (man) of F = female (vrouw).
Stap 1.5 – DOB = geboortedatum. Let op indeling: jjjj – mm – dd.
Stap 1.6 – Current nationality(ies) = huidige nationaliteit. Invullen: “Netherlands”.
Stap 1.7 – Former nationality(ies) = vroegere nationaliteit. Alleen invullen als u vroeger een andere nationaliteit had.
Stap 1.8 – Place of birth = geboorteplaats. Vul de plaats, provincie en het geboorteland (Netherlands) in.
Stap 1.9 – Local ID = burgerservicenummer. Hoeft niet ingevuld te worden; het nummer staat overigens op het paspoort, rechts van de geboortedatum.
Stap 1.10 – Passport/Travel document type Ordinary = gewoon paspoort. De meeste mensen hebben een “ordinary passport”, houders van andere paspoorten weten dit vaak zelf. Other = ander soort paspoort. Heeft u een “reisdocument” (zogenaamd vluchtelingenpaspoort), dan vult u hier “Travel Document” in.
Stap 1.11 – Passport number = paspoortnummer. Vul hier uw paspoortnummer in. Bij paspoortnummers komt de letter 0 niet voor, het is dan altijd een o (nul).
Stap 1.12 – Date of issue = datum afgifte paspoort. Jjjj/mm/dd invullen.
Stap 1.13 – Place of issue = plaats afgifte. Dit staat rechts onderaan op het paspoort: burgemeester van ….
Stap 1.14 – Date of expiry = vervaldatum paspoort. Jjjj/mm/dd invullen.
Stap 1.15 – Current occupation (s) = huidig beroep. Vink aan wat van toepassing is.

– Businessperson = zakenman
– Company employee = werknemer;
– Entertainer = artiest;
– Industrial/Agricultural worker = werknemer fabriek of agrarisch bedrijf;
– Student = student (alle scholen);
– Crew member = vliegtuigbemanning of bemanning van een schip;
– Self-employed = zelfstandig ondernemer;
– Unemployed = zonder baan (deze categorie ligt erg gevoelig; u moet dan bewijzen dat u over voldoende financiële middelen beschikt);
– Retired = gepensioneerd;
– Former/incumbent member of parliament = lid of lid geweest van het parlement;
– Former/incumbent government official = overheidsfunctionaris (ook voormalig);
– Military personnel = werkzaam voor defensie;
– NGO staff = werkzaam voor een niet-gouvernementele organisatie;
– Religious personnel = werkzaam voor een kerkelijke organisatie;
– Staff of media = werkzaam binnen de media;
– Other = anders;

Stap 1.16 – Education =opleiding. Postgraduate = universitaire titel, College = HBO – MBO, Other = anders, vul hier uw beroep in het Engels in.
Stap 1.17 – Employer/School = huidige werkgever/opleiding. Hier vult u de naam, het postadres en het telefoonnummer van de werkgever of van de school in. Geef hier het internationale nummer op dus +31 ……….
Stap 1.18 – Home address = gedetailleerd adres. Hier vult u uw volledige huisadres in.
Stap 1.19 – Zip code = postcode. Vul hier uw postcode in.
Stap 1.20 – Home/mobile phone number = telefoonnummer thuis / mobiel nummer. Geef hier het internationale nummer op dus +31 …….
Stap 1.21 – E-mail address = emailadres. Hier vult u uw e-mailadres in.
Stap 1.22 – Marital status = burgerlijke staat. Vink aan wat van toepassing is.

– Married = getrouwd
– Single = alleenstaand
– Other = anders, en geef hierbij aan wat dan.

Stap 1.23 – Major family members = belangrijke familieleden. Hier vult u minimaal twee familieleden in met opgave van: Name = naam, Nationality = nationaliteit, Occupation = beroep en Relationship = relatie tot de aanvrager (father, mother, husband, wife, brother, sister, etc.).
Stap 1.24 – Emergency contact = contactpersoon bij noodgevallen. Hier vult u de naam, het telefoonnummer en de relatie tot aanvrager in van uw contactpersoon in Nederland als u in China bent.
Stap 1.25 – Country or territory where the applicant is located when applying for this visa = land waar aanvrager verblijft gedurende deze aanvraag. Hier vult u “The Netherlands” in.


2. Reis gegevens

Stap 2.1 – Major purpose of your visit = belangrijkste reden voor uw bezoek. Hier “Tourism” aangeven.
Stap 2.2 – Intended number of entries = voorgenomen aantal inreizen. Hier “One entry” aangeven tenzij u met uw touroperator besproken heeft dat u twee inreizen nodig heeft.
Stap 2.3 – Are you applying for express service? = Wilt u de aanvraag met spoed indienen? “No” aankruisen; de ambassade kent geen spoedprocedures.
Stap 2.4 – Expected date of your first entry into China on this trip = datum van uw eerste inreis. De datum invullen waarop u de grens met China overschrijdt.
Stap 2.5 – Longest intended stay in China among all entries = duur van het langst geplande verblijf. Het aantal dagen dat u in China blijft invullen. Voor het visum zelf maakt het niets uit, u krijgt altijd het maximum van 30 dagen.
Stap 2.6 – Itinerary in China = het adres waar u in China verblijft (hotel). Regelt u de reis zelf, dan kunt u dit zo invullen. Als u via Mevo reist, ontvangt u deze informatie.
Stap 2.7 – Who will pay for your travel and expenses during your stay in China? = wie betaalt uw reis? “Yourself” aangeven.
Stap 2.8 – Information of inviter in China. Regelt u de reis zelf, dan kunt u dit zo invullen. Als u via Mevo reist, ontvangt u deze informatie.
Stap 2.9 – Have you ever been granted a Chinese visa? = heeft u eerder een visum voor China ontvangen. Indien u deze vraag met “ja” kunt beantwoorden dan ook de datum en plaats van de afgifte van het visum aangeven.
Stap 2.10 Other countries or territories you visited in the last 12 months = Bent u het laatste jaar in het buitenland geweest? Zo ja, invullen: “Yes”, en maximaal 2 bestemmingen aangeven. Zo nee, invullen: “No”, (NIET leeg laten).


3. Overige gegevens

Stap 3.1 – Have you ever overstayed your visa or residence permit in China? = Bent u ooit langer dan was toegestaan in China gebleven? Geef als antwoord “No”. Bij twijfel, neem contact op.
Stap 3.2 – Have you ever been refused a visa for China or been refused entry into China? = Is u ooit een visum voor China geweigerd of bent u ooit aan de grens geweigerd? Geef als antwoord “No”. Bij twijfel, neem contact op.
Stap 3.3 – Do you have any criminal record in China or any other country? = Heeft u een strafblad in China of in een ander land? Geef als antwoord “No”. Bij twijfel, neem contact op.
Stap 3.4 – Are you experiencing any of the following conditions? = Heeft u last van een van de volgende aandoeningen?  – Problemen met uw geestelijke gesteldheid – Tuberculose – andere infectieziekten. Geef als antwoord “No”. Bij twijfel, neem contact op.
Stap 3.5 – Did you visit countries or territories affected by infectious diseases in the last 30 days? = Heeft u de laatste 30 dagen landen of gebieden bezocht waar besmettelijke ziekten heersen? Geef als antwoord “No”. Bij twijfel, neem contact op.
Stap 3.6 – Heeft u bij bovenstaande vragen ergens met “Yes” geantwoord? Geef dan in dit vak de details op.
Stap 3.7 – If you have more information about your visa application other than the above to declare….. = Heeft u meer informatie op te geven over uw visa-aanvraag, geef de details dan in dit vak op.
Stap 3.8 – If someone else travels and shares the same passport with the application…. = Als iemand die met u mee reist in uw paspoort staat vermeld… Dit is alleen van toepassing op houders van niet Nederlandse paspoorten.


4. Verklaring en handtekening

Stap 4.1 – Signature & Date = Ik verklaar hierbij dat ik alle vragen gelezen en begrepen heb en ik zal alle wettelijke gevolgen dragen van de informatie die ik heb aangedragen. Ik begrijp dat het wel of niet afgeven van een visum en van het soort visum en de lengte ervan wordt beslist door de consulaire ambtenaren en dat elke onjuiste of misleidende informatie of onvolledige informatie er in kan resulteren dat het visum wordt geweigerd. Ik begrijp dat volgens de Chinese wet mij de toegang tot China kan worden ontzegd ondanks dat ik een visum heb ontvangen. Handtekening en datum. Handtekening niet vergeten (jjjj/mm/dd).


5. Wanneer het aanvraagformulier door een ander persoon dan de persoon op het formulier is ingevuld, vul dan de gegevens van de persoon die de gegevens heeft ingevuld in

Stap 5.1 – If the application … = Als deze visumaanvraag namens u door iemand anders is ingevuld dan vult u onderstaande vragen in. Alleen van toepassing als iemand anders het formulier voor u heeft ingevuld. Dan alle velden invullen en ondertekenen. Er staan dan dus twee verschillende handtekeningen op het formulier.