Instructies visumaanvraag Mongolië

Visum Mongolie aanvragen

 

U kunt het visum invullen via de volgende link: Visum Mongolie. Via onze visumpartner KESVisum kunt u het visum voor Mongolië ook aanvragen, u hoeft dan niet zelf naar de ambassade in Brussel.

De vertalingen zijn per punt aangegeven en zijn bedoeld om u te helpen bij het invullen; het zijn niet altijd exacte vertalingen!

Let op dat er op het visumaanvraagformulier geen doorhalingen en/of wijzigingen mogen voorkomen. Het formulier mag met pen ingevuld worden (niet buiten de lijnen schrijven) maar het kan ook digitaal.

Het visumformulier moet in het Engels ingevuld worden. Zorg dat de gegevens uit uw paspoort precies het zelfde zijn.

1. Surname = achternaam. Vul hier uw achternaam in.

2. Given and Middle names as in passport. Given name = voornaam. Middle name = tussenvoegsel zoals “van” in “van Dam”. Alle voornamen vermelden.

3. Current nationality = huidige nationaliteit. Vul hier “Netherlands” in.

4. Date of birth = geboortedatum. Let op de indeling: jaar/maand/dag.

5. Place and country of birth = plaats en land van geboorte. Vul de plaats en land van geboorte in (Netherlands).

6. Sex = geslacht. Male (man) of Female (vrouw).

7. Marital status = burgerlijke staat. Single = ongetrouwd (vrijgezel) en married = getrouwd. Bij geregistreerd partnerschap vult u getrouwd in.

8. Profession & Occupation = beroep en functie. Beroep en functie invullen en ook: de naam, het postadres en het telefoonnummer van de werkgever, van de school of van de uitkeringsinstantie als u geen baan heeft.

9. Permanent adress and telephone number in your home country = gedetailleerd huisadres. Hier vult u uw volledige huisadres in, inclusief postcode en telefoonnummer.

10. Type of passport = soort paspoort. Ordinary = normaal. De meeste mensen hebben een ordinary paspoort; houders van andere paspoorten weten dit vaak zelf. Other = ander soort paspoort. Heeft u een reisdocument (zogenaamd vluchtelingenpaspoort) dan vult u hier in “Travel Document”.

11. Number of passport = paspoortnummer. Bij paspoortnummers komt de letter 0 niet voor, het is dan altijd een o (nul).

12. Valid until = geldig tot. Jaar/maand/dag invullen.

13. Name and address of host person or organization in Mongolia = naam, adres en telefoonnummer van de uitnodigende partij in Mongolië. Eigenlijk bedoeld voor reisorganisatie in Mongolië maar hier vult u naam, adres en telefoonnummer van uw reisorganisatie in.

14. Your home address and telephone number in Mongolia = verblijfadres en telefoonnummer in Mongolië. Hier vult u in: “Train Package” als u op doorreis bent.

15. Purpose of travel = reden voor uw reis. Hier Tourism aangeven (de andere mogelijkheden kunnen niet op u van toepassing zijn).

16. Number of entries requested = gevraagde aantal inreizen. Hier “Single entry” aangeven, tenzij u met uw touroperator besproken heeft dat u twee inreizen nodig heeft. Hier ook de aankomst- en vertrekdatum vermelden.

17. Children under 16 years travelling with you… = kinderen onder de 16 jaar die met u meereizen Deze rubriek hoeft u niet in te vullen. Hij is niet meer van toepassing omdat kinderen niet meer kunnen worden bijgeschreven in het paspoort van de ouder(s); iedereen moet een eigen paspoort hebben.

18. Give answers to the following questions… geef antwoord op de volgende vragen.

A. Is u ooit een visum geweigerd door een Mongoolse ambassade?

B. Heeft u ooit op een andere naam een visum aangevraagd? Antwoord aangeven; bij twijfel, bel ons.

19. Please complete this section if…. = als deze visumaanvraag namens u door iemand anders is ingevuld dan vult u onderstaande vragen in. Alleen van toepassing als iemand anders het formulier voor u heeft ingevuld. 1 = Naam van de persoon die het heeft ingevuld. 2 = Relatie met de aanvrager (father, mother, husband, wife, friend, etc.) 3 = Volledig adres en telefoonnummer. 4 = Handtekening (er komen dus twee handtekeningen op het formulier).

Hieronder volgt de vertaling van de Engelse tekst onderaan het invulformulier.

Ik verklaar dat de op dit formulier vermelde informatie correct is en volledig. Ik begrijp dat onjuiste en/of verkeerde informatie zal leiden tot het weigeren van een visum of tot het intrekken van het visum als dat al is afgegeven en dat ik strafbaar ben volgens de Mongoolse wetten.

Ik verklaar dat ik Mongolië zal verlaten op de einddatum van mijn visum.

Ik ben mij er van bewust dat het visum slechts een eerste vereiste is om Mongolië te mogen binnen reizen.

In het geval dat mijn voorgenomen verblijf de duur van 30 dagen overschrijdt dan zal ik mij aanmelden bij de Immigratiedienst van Mongolië en me ook bij dezelfde dienst uitschrijven.

Ik heb geen bezwaar dat mijn persoonlijke gegevens op dit formulier worden verstrekt aan de Mongoolse autoriteiten als dat nodig is voor het verstrekken van een visum.

Helemaal onderaan “Applicants Signature & Date” invullen. Uw handtekening en de datum (jaar/maand/dag) van invullen noteren.

Ziet u een fout in deze handleiding? Neem dan contact met ons op.