Visa Mongolië

Visa Mongolië


Aanvraagprocedure visa Mongolië

Voor een reis naar Mongolië heeft u een visa nodig. Het invullen van de visa formulieren kunt u online regelen via de volgende link: Visa Mongolië. Het aanvragen van een visa voor Mongolië kunt u ook regelen via onze partner KESvisum. Wanneer u het aanvragen van de visa via onze partner regelt hoeft u niet zelf naar de ambassade in Brussel. Regelt u de aanvraag van de visa zelf? Houd rekening met een aantal belangrijke punten. Zo is het goed om te weten dat de vertaling op het aanvraagformulier niet de letterlijke vertaling is. Daarnaast is het belangrijk dat er geen doorhalingen en/of wijzigingen mogen voorkomen. Het formulier kan digitaal maar ook met de pen ingevuld worden. Als laatste moeten de gegevens overeenkomen met uw paspoort en dient alles in het Engels ingevuld te worden.

Wilt u meer weten over onze reizen naar en door Mongolië? Kom alles te weten over de Transmongolië Express en de Mongolië reizen.


Handleiding visa Formulier Mongolië


Persoonlijke gegevens

Stap 1 – Surname = achternaam. Vul hier uw achternaam in.
Stap 2 – Given and Middle names as in passport. Given name = voornaam. Middle name = tussenvoegsel zoals “van” in “van Dam”. Alle voornamen vermelden.
Stap 3 – Current nationality = huidige nationaliteit. Vul hier “Netherlands” in.
Stap 4 – Date of birth = geboortedatum. Let op de indeling: jaar/maand/dag.
Stap 5 – Place and country of birth = plaats en land van geboorte. Vul de plaats en land van geboorte in (Netherlands).
Stap 6 – Sex = geslacht. Male (man) of Female (vrouw).
Stap 7 – Marital status = burgerlijke staat. Single = ongetrouwd (vrijgezel) en married = getrouwd. Bij geregistreerd partnerschap vult u getrouwd in.
Stap 8 – . Profession & Occupation = beroep en functie. Beroep en functie invullen en ook: de naam, het postadres en het telefoonnummer van de werkgever, van de school of van de uitkeringsinstantie als u geen baan heeft.
Stap 9 – Permanent adress and telephone number in your home country = gedetailleerd huisadres. Hier vult u uw volledige huisadres in, inclusief postcode en telefoonnummer.


Paspoort gegevens

Stap 10 – Type of passport = soort paspoort. Ordinary = normaal. De meeste mensen hebben een ordinary paspoort; houders van andere paspoorten weten dit vaak zelf. Other = ander soort paspoort. Heeft u een reisdocument (zogenaamd vluchtelingenpaspoort) dan vult u hier in “Travel Document”.
Stap 11 – Number of passport = paspoortnummer. Bij paspoortnummers komt de letter 0 niet voor, het is dan altijd een o (nul).
Stap 12 – Valid until = geldig tot. Jaar/maand/dag invullen.


Reisgegevens

Stap 13 – Name and address of host person or organization in Mongolia = naam, adres en telefoonnummer van de uitnodigende partij in Mongolië. Eigenlijk bedoeld voor reisorganisatie in Mongolië maar hier vult u naam, adres en telefoonnummer van uw reisorganisatie in.
Stap 14 – Your home address and telephone number in Mongolia = verblijfadres en telefoonnummer in Mongolië. Hier vult u in: “Train Package” als u op doorreis bent.
Stap 15 – Purpose of travel = reden voor uw reis. Hier Tourism aangeven (de andere mogelijkheden kunnen niet op u van toepassing zijn).
Stap 16 – Number of entries requested = gevraagde aantal inreizen. Hier “Single entry” aangeven, tenzij u met uw touroperator besproken heeft dat u twee inreizen nodig heeft. Hier ook de aankomst- en vertrekdatum vermelden.
Stap 17 – Children under 16 years travelling with you… = kinderen onder de 16 jaar die met u meereizen Deze rubriek hoeft u niet in te vullen. Hij is niet meer van toepassing omdat kinderen niet meer kunnen worden bijgeschreven in het paspoort van de ouder(s); iedereen moet een eigen paspoort hebben.


Visagegevens

Stap 18 – Give answers to the following questions… geef antwoord op de volgende vragen.

A. Is u ooit een visum geweigerd door een Mongoolse ambassade?
B. Heeft u ooit op een andere naam een visum aangevraagd? Antwoord aangeven; bij twijfel, bel ons.

Stap 19 – Please complete this section if…. = als deze visumaanvraag namens u door iemand anders is ingevuld dan vult u onderstaande vragen in. Alleen van toepassing als iemand anders het formulier voor u heeft ingevuld. 1 = Naam van de persoon die het heeft ingevuld. 2 = Relatie met de aanvrager (father, mother, husband, wife, friend, etc.) 3 = Volledig adres en telefoonnummer. 4 = Handtekening (er komen dus twee handtekeningen op het formulier).


Handtekening visa Mongolië

Hieronder volgt de vertaling van de Engelse tekst onder aan het aanvraagformulier:

ik verklaar dat de op dit formulier vermelde informatie correct is en volledig. Ik begrijp dat onjuiste en/of verkeerde informatie zal leiden tot het weigeren van een visum of tot het intrekken van het visum als dat al is afgegeven en dat ik strafbaar ben volgens de Mongoolse wetten.

Ik verklaar dat ik Mongolië zal verlaten op de einddatum van mijn visum.

Ik ben mij er van bewust dat het visum slechts een eerste vereiste is om Mongolië te mogen binnen reizen.

In het geval dat mijn voorgenomen verblijf de duur van 30 dagen overschrijdt dan zal ik mij aanmelden bij de Immigratiedienst van Mongolië en me ook bij dezelfde dienst uitschrijven.

Ik heb geen bezwaar dat mijn persoonlijke gegevens op dit formulier worden verstrekt aan de Mongoolse autoriteiten als dat nodig is voor het verstrekken van een visum.

Onderaan het formulier vult u bij het kopje “Applicants signature & date” uw handtekening en de datum (jaar/maand/dag) in.


Ziet u een fout in deze handleiding? Neem dan contact met ons op. Vermeld welke handleiding u gebruikt en wat er verkeerd staat.